Logo Kamerkoor Vocoza Hart & Ziel

Teksten en vertalingen Hart & Ziel

Deze teksten en vertalingen staan ook in het programmaboekje, dat ook op papier bij het concert beschikbaar is.


Ave verum

 

William Byrd (ca 1543-1623)

Ave verum corpus,
natum de Maria virgine,
Vere passum immolatum
in cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine.

Gegroet waarachtig lichaam
geboren uit de Maagd Maria
dat werkelijk heeft geleden
en voor de mens geofferd is aan het kruis.
Uit wiens doorboorde zijde
water met bloed vloeide.
Wees voor ons een voorproef (van de hemel)
In de beproeving van de dood.


Psalm 104 Taaveti Laulud

 

Cyrillus Kreek (1889-1962)

Kiidamuhing Issandat! Kiidetud oled Sina!
Issand, mu Jumal, Sa oled suur.
Kiidetud oled Sina! Oled Sakõik teinud,
Au olgu Sule, Issand, kes Sakõik oled teinud!
Au olgu Isale, Pojale, Pühale Vaimule
Au nüüd ja igavest, Aamen,
kes Sakõik oled teinud!
aamen

Prijs de Heer, mijn ziel. Loof de Heer!
Heer, mijn God, hoe groot bent u. Loof de Heer!
Hoe talrijk zijn uw werken, Heer.
Alles hebt u met wijsheid gemaakt.
Dat de glorie van de Heer duurt tot in eeuwigheid!
Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.
Amen.


Jesus bleibet meine Freude

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Wohl mir, daß ich Jesum habe,
o wie feste halt ich ihn,
daß er mir mein Herze labe,
wenn ich krank und traurig bin.
Jesum hab ich, der mich liebet
und sich mir zu eigen gibet;
ach drum laß ich Jesum nicht,
wenn mir gleich mein Herze bricht.

Jesus bleibet meine Freude,
meines Herzens Trost und Saft,
Jesus wehret allem Leide,
er ist meines Lebens Kraft,
meiner Augen Lust und Sonne,
meiner Seele Schatz und Wonne;
darum laß ich Jesum nicht
aus dem Herzen und Gesicht.

Gelukkig ben ik, dat ik Jezus heb,
o, hoe stevig houd ik Hem vast,
opdat Hij mijn hart moge laven,
wanneer ik ziek en verdrietig ben.
Jezus heb ik, die mij liefheeft
en zich aan mij schenkt;
ach, daarom laat ik Jezus niet los,
ook al breekt mijn hart.

Jezus blijft mijn vreugde,
de troost en het levenssap van mijn hart,
Jezus weert al het leed,
Hij is de kracht van mijn leven,
de lust en de zon voor mijn ogen,
de schat en de gelukzaligheid van mijn ziel;
daarom laat ik Jezus niet gaan
uit mijn hart en uit mijn oog.

Vertaling: Eduard van Hengel


Resignation

 

Hugo Wolf (1860-1903)

Komm, Trost der Welt, du stille Nacht!
Wie steigst du von den Bergen sacht,
die Lüfte alle schlafen;
ein Schiffer nur noch, wandermüd,
singt übers Meer sein Abendlied
zu Gottes Lob im Hafen.

Die Jahre wie die Wolken geh’n
und lassen mich hier einsam steh’n,
Die Welt hat mich vergessen.
Da trat’st du wunderbar zu mir,
als ich beim Waldesrauschen hier
gedankenvoll gesessen.

O Trost der Welt, du stille Nacht!
Der Tag hat mich so müd gemacht,
Das weite Meer schon dunkelt;
Lass’ ausruh’n mich von Lust und Not,
Bis daß das ew’ge Morgenrot
den stillen Wald durchfunkelt.

Kom, troost van de wereld, jij stille nacht!
Hoe rijs je lichtvoetig uit de bergen op,
en de luchten slapen allemaal;
slechts een schipper zingt nog, moegezworven,
over de zee z'n avondlied,
ter ere van God in de haven.

De jaren vervliegen zoals de wolken
en laten me hier eenzaam staan,
de wereld heeft me vergeten.
Daar trad u op wonderbaarlijke wijze tot mij,
toen ik hier bij het ruisen van het woud
in gedachten verzonken zat.

Kom, troost van de wereld, jij stille nacht!
De dag heeft mij zo moe gemaakt,
de verre zee wordt reeds donker;
laat mij uitrusten van het vermaak en de nood,
totdat het eeuwige morgenrood
fonkelt door het stille woud.


III. Seigneur, je vous en prie

(TTB)

Francis Poulenc (1899-1963)

Seigneur, je vous en prie,
que la force brûlante et douce de votre amour
absorbe mon âme et la retire
de tout ce qui est sous le ciel
afin que je meure par amour de votre amour,
puisque vous avez daigné mourir
par amour de mon amour.

Heer, ik bid U
dat de brandende en zoete kracht van Uw liefde
mijn ziel vervulle en haar verre houdt
van alles wat onder de hemel is.
Opdat ik sterf uit liefde voor Uw liefde,
daar U zich verwaardigde te sterven
uit liefde voor mijn liefde.


Salve Regina

 

Francis Poulenc (1899-1963)

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
ad te clamamus exsules filii Evae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.


Quando ridente e bella

 

Carlo Gesualdo (1566-1613)

Quando ridente e bella
più vaga d'ogni stella
mi si mostra Licori,
e seco scherzan lascivetti Amori,
tutto gioisco, e sì di gioia abbondo
che de la gioia mia gioisce il mondo.

Wanneer, lachend en mooi,
Schitterender dan elke ster,
Licori1 zich aan mij vertoont,
En wellustige cupido’s met haar spelen,
Verheug ik mij totaal, en ben ik zo vervuld van vreugde,
Dat de hele wereld zich verheugt in mijn vreugde.

(Licori is de naam van een personage uit Aminta van Torquato Tasso)


Dido’s Lament

 

Henry Purcell (ca 1659-1695)

When I am laid in earth,
may my wrongs create no trouble in thy breast.
Remember me, but ah forget my fate.
With drooping wings
With drooping wings ye cupids come
And scatter roses on her tomb
Soft and gentle as her heart
Keep here your watch
And never part

Als ik ter aarde besteld ben,
moge mijn wandaden geen onrust zaaien in uw borst.
Herinner mij, maar ach vergeet mijn lot.
Met hangende vleugels
Komt met hangende vleugels, jullie Cupido’s
En strooit rozen op haar steen
Zacht en teder als haar hart
Houdt hier met mij de wacht
En vertrekt nooit


Ave generosa

(SSAA)

Ola Gjeilo (1978)

Ave, generosa,
gloriosa et intacta puella,
tu pupilla castitatis,
tu materia sanctitatis,
que Deo placuit.

Tekst: Hildegard von Bingen

Wees gegroet, edele vrouwe,
Schitterend en onbezoedeld,
Gij, pupil van kuisheid,
Gij, materie van heiligheid,
Die God heeft behaagd.


Bogoroditse Djevo

 

Sergej Rachmaninov (1873-1943)

Bogoroditse Devo, raduisya,
Blagodatnaya Mariye, Gospod s Toboyu.
Blagoslovenna Ty v zhenakh,
i blagosloven plod chreva Tvoyego,
yako Spasa rodila esi dush nashikh.

Maagdelijke Moeder Gods, verheug u,
Maria vol van genade, de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot,
want gij hebt de Redder van onze zielen gebaard.


Cantique de Jean Racine

 

Gabriel Fauré (1845-1924)

Verbe égal au Très-Haut,
notre unique espérance,
Jour éternel de la terre et des cieux,
De la paisible nuit nous rompons le silence,
Divin Sauveur, jette sur nous les yeux,
Répands sur nous le feu de ta grâce puissante,
Que tout l’enfer fuie au son de ta voix,
Dissipe le sommeil d’une âme languissante
Qui la conduit à l’oubli de tes lois!
O Christ sois favorable à ce peuple fidèle,
Pour te bénir maintenant rassemblé;
Reçois les chants qu’il offre à ta gloire immortelle,
Et de tes dons qu’il retourne comblé.

Woord gelijk aan de Allerhoogste,
Onze enige hoop,
Eeuwige dag van de aarde en van de hemelen,
Van de vredige nacht verbreken wij de stilte,
Goddelijke verlosser, werp op ons Uw ogen,
Verspreid over ons het vuur van Uw machtige genade
Dat de hel moge vluchten bij het horen van Uw stem.
Verjaag de slaap van een kwijnende ziel die haar leidt tot het vergeten van je wetten.
Christus, wees dit trouwe volk genadig,
nu verzameld om U te zegenen,
Aanvaard de gezangen die het aan Uw eeuwige glorie opdraagt.
En dat het, overladen met Uw gaven, moge weerkeren.


Gjendines bådnlåt

 

 

Gunnar Eriksson (1936)

 

Barnet legges i vuggen ned
stundom greder og stundom ler
sove nu, sove nu i Jesu navn
Jesus bevare barnet.
Min mor hun tok meg på sitt fang
Danse med meg frem og tilbake.
Danse så med de små.
Så skal barnet danse.

Het kind wordt in de wieg gelegd,
Soms huilend, soms lachend,
Slaap nu, slaap nu in Jezus’ naam
Jezus beware het kind.
Mijn moeder nam mij in haar armen
Danst met mij op en neer.
Dans dan met het kleintje.
Dan moet het kind dansen.