Logo Kamerkoor Vocoza The heart's reflection

Teksten en vertalingen The heart's reflection - Weert

 

The Heart's Reflection

 

Daniel Elder (1986-)

See the waterfront shine forth resplendent;
So the heart of humanity to all the earth reflects

Zie de waterkant luisterrijk weer schijnen
Zo weerschijnt het menselijk hart aan de hele wereld


O Radiant Dawn

 

James MacMillan (1959-)

O Radiant Dawn,
splendor of eternal light,
sun of justice:
come and shine on those who dwell in darkness
and in the shadow of death!

O Dageraad
glans van het eeuwig licht
en Zon van gerechtigheid;
kom, en verlicht hen die in duisternis
en in de schaduw van de dood leven.


Cantate Domino

 

Hyun Kook

Cantate Domino canticum novum
Cantate Domino omnis terra
Hosanna in excelsis
Alleluia

Zing een nieuw lied voor de Heer
Zing voor de Heer, heel de wereld
Hosanna in den hoge
Halleluja


In Your Light

 

Daniel Elder (1986-)

In your light I learn how to love.
In your beauty, how to make poems.
You dance inside my chest,
where no one sees you,
but sometimes I do,
and that light becomes this art

In uw licht leer ik hoe te minnen.
In uw schoonheid hoe te dichten.
U danst binnenin mijn hart,
waar niemand u kan zien.
Maar soms vang ik een glimp op.
Uit die glimp ontstaat mijn kunst.


Tenebrae Nocturnes

Edmund Rubbra (1901-1986)

1. Eram quasi agnus innocens

Eram quasi agnus innocens:
ductus sum ad immolandum, et nesciebam:
Concilium fecerunt inimici mei adversum me, dicentes:
Venite, mittamus lignum in panem ejus,
et eradamus eum de terra viventium.

Omnes inimici mei adversum me cogitabant mala mihi:
Verbum iniquum mandaverunt adversum me dicentes.
Venite, mittamus lignum in panem eius,
et eradamus eum de terra viventium.

Ik was als een onschuldig lam:
Ik werd naar de slacht geleid en ik wist het niet:
Mijn vijanden hebben tegen mij samengezworen, met de woorden:
Kom, laten we vergif in zijn brood stoppen, en laten we hem verwijderen uit het land der levenden.

Al mijn vijanden hebben slechte dingen over mij gedacht: zij hebben kwade dingen tegen mij gesproken met de woorden: Kom, laten we vergif in zijn brood stoppen, en laten we hem verwijderen uit het land der levenden.


2. Una hora non potuistis

Una hora non potuistis vigilare mecum,
qui exhortabamini mori pro me?
Vel Judam non videtis quomodo non dormit,
sed festinat tradere me Judaeis?

Quid dormitis? Surgite et orate,
ne intretis in tentationem.
Vel Judam non videtis quomodo non dormit,
sed festinat tradere me Judaeis?

Konden jullie niet een uur met mij wakker blijven,
jullie die bereid waren voor mij te sterven?
Zien jullie dan niet hoe Judas niet slaapt,
maar zich haast mij aan de joden te verraden?

Waarom slapen jullie? Sta op en bid,
laat je niet in verleiding brengen.
Zien jullie dan niet hoe Judas niet slaapt,
maar zich haast mij aan de joden te verraden?


3. Seniores populi

Seniores populi consilium fecerunt,
Ut Jesum dolo tenerent, et occiderent:
cum gladiis et fustibus exierunt tamquam ad latronem.

Collegerunt pontifices et pharisaei concilium.
Ut Jesum dolo tenerent, et occiderent:
cum gladiis et fustibus exierunt tamquam ad latronem.

De volksoudsten hielden beraad
of zij Jezus zouden arresteren en doden:
zij kwamen met zwaarden en knuppels naar buiten, als tegen een overvaller.

De hogepriesters en Farizeeërs hielden beraad
of zij Jezus zouden arresteren en doden: z
ij kwamen met zwaarden en knuppels naar buiten, als tegen een overvaller.


Circle Dance

 

Georgy Sviridov (1915-1998)

Веселумся, кружимся, хоровдом тешимся -
Мальчнки да девочки – ясные звездочки
Красное солнце! Глянька в оконце!
А в оконцеглянька, мамка да нянька!
Белая хатка, смуглая солдатка!
Гой вы ребятки! Врозь во все лопатки!
Скидавайте шапки!
Старшая сестрица, дай ты нам водицы.

Wij draaien rond en rond, met plezier in onze rondedans -
Jongens en meisjes – schijnende sterretjes
Prachtige zon! Kijk door het venster!
En door het raam, een moeder en een kindermeisje!
Een witte hut, een donker soldatenmeisje!
Hé jongens, ren zo snel je kunt!
Doe je hoed af!
Hé grote zus, geef ons wat water.


Spring Song

 

Georgy Sviridov (1915-1998)

Зеленая травушка в поле вырастала.
Молодая девица косу расплетала
За рекою соловей поет

Het groene gras in het veld groeide
Het jonge meisje tolde de vlecht
Over de rivier zingt de nachtegaal


Balalaika

 

Georgy Sviridov (1915-1998)

На зелёной, на лужайке эанграла балалайка,
Загудела дудочка, дудочка-погудочка.
На лужайку, на лужок сели четверо в кружок,
В сарафане красненьком заплясала Настенька.
Гуди, дуда! Туда, сюда!

Op een groen grasveld begon een balalaika te spelen,
Er klonk een fluitje, een toeterend fluitje.
Op het grasveld, op de weide zaten vier mensen in een cirkel
In een rode japon begon Nastjenka te dansen.
Toeter, fluit! Hierheen, daarheen!


The Deer's Cry

 

Arvo Pärt (1935-)

Christ with me, Christ before me, Christ behind me,
Christ in me, Christ beneath me, Christ above me,
Christ on my right, Christ on my left,
Christ when I lie down, Christ when I sit down,
Christ in me, Christ when I arise,
Christ in the heart of every man who thinks of me,
Christ in the mouth of every man who speaks of me,
Christ in the eye that sees me,
Christ in the ear that hears me,
Christ with me.

Christus bij mij, Christus voor mij, Christus achter mij,
Christus in mij, Christus onder mij, Christus boven mij,
Christus rechts van mij, Christus links van mij,
Christus wanneer ik lig, Christus wanneer ik zit,
Christus in mij, Christus wanneer ik opsta,
Christus in het hart van ieder mens die aan mij denkt,
Christus in de mond van ieder mens die over mij spreekt,
Christus in het oog dat mij ziet,
Christus in het oor dat mij hoort,
Christus bij mij.