Logo Kamerkoor Vocoza Det är en ros

Teksten en vertalingen programma Det är en ros, december 2009

Deze teksten en de vertalingen staan ook in het programmaboekje, dat op papier met een nietje erdoor te koop is voorafgaand aan het concert voor € 1,00. © Vertalingen: Pieter Nieuwint, Kamerkoor Vocoza


Es ist ein Ros entsprungen

Michael Praetorius (1571-1621) - 1609

1. Es ist ein Ros entsprungen
aus einer Wurzel zart,
wie uns die Alten sungen,
von Jesse kam die Art
und hat ein Blümlein bracht
mitten im kalten Winter,
wohl zu der halben Nacht.

2. Das Röslein, das ich meine,
davon Isaias sagt,
hat uns gebracht alleine *
Marie die reine Magd. *
Aus Gottes ewgem Rat
hat sie ein Kind geboren
welches uns selig macht. *

3. Das Blümlein so kleine,
das duftet uns so süß,
mit seinem hellen Scheine
vertreibt's die Finsternis:
Wahr' Mensch und wahrer Gott,
hilft uns aus allem Leide,
rettet von Sünd und Tod.

Tekst: Köln, 1599 (1 en 2e strofe), 3e strofe toegevoegd in 1853. Strofe 2 is de protestantse versie. De regels met een * zijn anders in de katholieke versie.

1. Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

2. Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd.

3. Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak..
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

(Vrije) vertaling: Jan Wit (Liedboek voor de Kerken)


Det är en ros utsprungen

Jan Sandström (1990) & Michael Praetorius (1571-1621)

Det är en ros utsprungen
Av Jesse rot och stam.
Av fädren ren besjungen
den står i tiden fram
en blomma skär och blid
mitt i den kalla vinter
i midnatts mörka tid.

Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

(Vrije) vertaling: Jan Wit (Liedboek voor de Kerken)


O Heiland, reiß die Himmel auf

Johannes Brahms Opus 74.2

O Heiland, reiß die Himmel auf,
Herab, herauf vom Himmel lauf,
Reiß ab vom Himmel Tor und Tür,
Reiß ab, was Schloss und Riegel für.
O Gott, ein’ Tau vom Himmel gieß,
Im Tau herab o Heiland fließ,
Ihr Wolken, brecht und regnet aus,
Den König über Jakobs Haus.
O Erd, schlag aus, schlag aus o Erd.
Daß Berg und Tal grün alles werd,
O Erd, herfür dies Blümlein bring,
O Heiland, aus der Erden spring.
Hie leiden wir die größte Not,
Vor Augen steht der bittre Tod,
Ach komm, führ uns mit starker Hand
Von Elend zu dem Vaterland.
Da wollen wir all danken dir,
Unserm Erlöser für und für,
Da wollen wir all loben dich,
Je allzeit immer und ewiglich.
Amen.

Tekst: Kölner Gesangbuch 1623
Wijs: Augsburg 1666

O Heiland, scheur de hemelen open;
sta op, en daal af uit de hemelen,
ruk de poorten en deuren open,
breek de sloten en grendels.
O God, giet een dauw van de hemel;
en stroom in de dauw naar beneden, o Heiland,
o wolken, breek en laat als regen
de Koning over Jacobs huis neerdalen.
O aarde, loop uit, loop uit, o aarde,
dat in berg en dal alles groen wordt,
o aarde, breng deze bloem voort,
o Heiland, spring op uit de aarde.
Hier lijden wij de grootste nood,
ons staat de bittere dood voor ogen.
Ach kom, voer ons met sterke hand
uit de ellende naar het vaderland.
Dan willen wij allen u danken,
u die altoos onze Verlosser zijt
Dan willen wij u allen loven,
voor eeuwig en altijd.
Amen.


Merk auf, mein Herz und sieh dorthin

Johann Christoph Bach (1642-1703), BWV Anh. 163

1. Merk auf, mein Herz, und sieh dorthin,
was liegt dort in dem Krippelein?
Wes ist das schöne Kindelein?
Es ist das liebe Jesulein.

2. Es ist der Herr Christ, unser Gott,
der will euch führ'n aus aller Not.
Er will eu'r Heiland selber sein,
von allen Sünden machen rein.

3. Des laßt uns alle fröhlich sein
und mit den Hirten gehn hinein,
zu sehen, was Gott hat beschert,
mit seinem lieben Sohn verehrt.

4. Bist willkommen, du edler Gast,
den Sünder nicht verschmähet hast.
Und kömmst ins Elend her zu mir,
wie soll ich immer danken dir?

5. Ach Herr, du Schöpfer aller Ding,
wie bist du worden so gering,
Daß du da liegst auf dürrem Gras,
davon ein Rind und Esel fraß.

6. Ach mein herzliebes Jesulein,
mach dir ein rein sanft Bettelein,
zu ruhn in meines Herzens Schrein,
daß ich nimmer vergesse dein.

7. Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron,
der uns schenkt seinen ein'gen Sohn,
des freuet sich der Engel Schar
und singen uns solch neues Jahr.

Tekst: zes strofen van Martin Luthers kerstlied
'Vom Himmel hoch, da komm ich her'.

1. Let op, mijn hart, en kijk daarheen,
Wat ligt daar in het kribje?
Wie is dat mooie kindje?
Dat is de lieve Jezus.

2. Het is Christus de Heer, onze God,
die ons uit onze nood wil wegvoeren.
Hij wil zelf uw Heiland zijn,
en uw zonden wegnemen.

3. Laat ons dus allen vrolijk zijn
en met de herders naar binnen gaan,
om te zien wat God geschonken heeft,
en met zijn lieve zoon gegeven.

4. Wees welkom, Gij edele gast,
die de zondaar niet versmaad hebt.
En als Gij hier tot mij komt in mijn nood,
hoe moet ik u dan ooit danken?

5. Ach Heer, Gij schepper van alles,
hoe kunt u zo onaanzienlijk geworden zijn,
Dat Gij daar ligt in het dorre gras,
waarvan een rund en een ezel gevreten hebben.

6. Ach mijn innig geliefde Jezus,
maak u een werkelijk zacht bedje,
om in mijn binnenste te rusten,
dat ik u nimmer vergeet.

7. Lof, eer zij God op de hoogste troon,
die ons zijn enige zoon schenkt,
daarover verheugt zich de engelenschaar,
en bezingen wij zulk een nieuw jaar.


Magnificat

Vic Nees (1981)

Magnificat anima mea Dominum
Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae:
ecce enim ex hoc beatam me
dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna
qui potens est, et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie
in progenies timentibus eum.

Fecit potentiam in bracchio suo,
dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede
et exaltavit humiles

Esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes,
Suscepit Israel puerum suum
recordatus misericordiae suae,
Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula.

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser,
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd.
van nu af prijst
ieder geslacht mij zalig.

Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
De Machtige, groot is Zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.

Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen,
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;

Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met lege handen.
Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan,
Zijn milde erbarming indachtig;
zoals hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.


Just Another Star

Karl Jenkins & Carol Barratt (1979), arranged by Peter Gritton (1989)

Just another star to light the sky
Just another town to passers by
Just another night so cold and grey
Strangers look for shelter
Couldn't find a place to stay
Just another donkey warm and brown
Just another journey through the town
Just another search for somewhere warm
Found a tiny stable
Just before the child was born

Love isn't ever far
Look up from where you are
Look for another star
Shining like it shone
Down on Bethlehem

Just another candle in the night
Just another shelter out of sight
Just another shepherd passing by
Sheep stood round the manger
Listening to a lullaby
Is was such a special place to stay
It was such a happy Christmas day
It was such a glowing star that shone
Up above the stable
Where the holy child was born

Tekst: Karl Jenkins & Carol Barratt

Zomaar een ster die de hemel doet oplichten
Zomaar een stad voor voorbijgangers
Zomaar een nacht, zo koud en grijs
Vreemdelingen zoeken naar onderdak
Konden geen logeerplek vinden
Zomaar een ezel, warm en bruin
Zomaar een tocht door de stad
Zomaar een zoektocht naar een warme plek
Vonden een kleine stal
Net voor het kind geboren werd.

De liefde is nooit ver weg
Kijk op vanwaar je bent
Zoek naar nog zo'n ster
Die schijnt zoals hij scheen
Op Bethlehem.

Zomaar een kaarsje in de nacht
Zomaar een onderdak, ergens achteraf
Zomaar een herder die langskomt
Schapen stonden rond de kribbe
En luisterden naar een slaapliedje
Het was zo'n bijzondere logeerplek
Het was zo'n vrolijke Kerstdag
Het was zo'n stralende ster die scheen
Daar boven de stal
Waar het heilig kind werd geboren.


Have Yourself A Merry Little Christmas

Hugh Martin and Ralph Blane (1943/1971), arranged by Peter Gritton (1989)

Have yourself a merry little Christmas,
Let your heart be light
Next year all our troubles will be out of sight
Have yourself a merry little Christmas,
Make the yule-tide gay,
Next year all our troubles will be miles away.

Once again as in olden days,
happy golden days of yore.
Faithful friends who were dear to us
will be near to us once more.

Some day soon we all will be together
If the fates allow
Until then we'll have to muddle through somehow
So have yourself a merry little Christmas now.

Tekst: Hugh Martin and Ralph Blane

Zorg dat je een vrolijk Kerstdagje hebt
Laat je hart licht zijn
Volgend jaar zijn al onze moeilijkheden verdwenen
Zorg dat je een vrolijk Kerstdagje hebt
Zorg voor een vrolijke Kersttijd
Volgend jaar zijn al onze moeilijkheden mijlenver weg.

Net zoals vroeger
de gelukkige, gouden dagen van weleer.
Trouwe vrienden die ons dierbaar waren
zullen wederom in onze nabijheid zijn.

Eens zullen we allemaal weer samenzijn
Als de schikgodinnen het toestaan
Tot die dag moeten we maar wat zien aan te modderen.
Dus zorg dat je nu een vrolijk Kerstdagje hebt.


Winter Wonderland

Felix Bernard (1934), arranged by Peter Gritton (1989)

Over the ground lies a mantle of white,
A heaven of diamonds shines down thro' the night,
Two hearts are thrillin' in spite of the chill in the weather.
Love knows no season, love knows no clime,
Romance can blossom any old time,
Here in the open we're walkin' and hopin' together!

Sleigh bells ring, are you listenin'?
In the lane, snow is glistenin';
A beautiful sight, we're happy tonight,
Walkin' in a winter wonderland.
Gone away is the bluebird,
Here to stay is a new bird;
He sings a love song, As we go along,
Walkin' in a winter wonderland.

In the meadow we can build a snowman,
Then pretend that he is Parson Brown.
He'll say, "Are you married?" We'll say, "No, man,
But you can do the job when you're in town."

Later on we'll conspire,
As we dream by the fire,
To face unafraid the plans that we made
Walkin' in a winter wonderland.

Tekst: Richard B. Smith

Over de grond ligt een witte mantel,
Een hemel van diamanten straalt door de nacht op ons neer,
Twee harten raken in vervoering ondanks het kille weer.
De liefde kent geen seizoen, geen klimaat,
De romantiek kan op elk moment opbloeien,
Hier buiten lopen we samen te hopen!


De sledebellen klingelen, luister je?
Sneeuw glinstert in de laan;
Een mooi gezicht, wij zijn vanavond gelukkig,
Wandelend in een winters wonderlandschap.
Gevlogen is de lijster,
Er komt en blijft nu een andere vogel;
Hij zingt een liefdeslied, terwijl wij verder gaan,
Wandelend in een winters wonderlandschap.

In de wei kunnen we een sneeuwpop maken,
En dan doen alsof hij pastoor De Bruin is.
Dan zegt hij: "Bent u getrouwd?" En wij zeggen: "nee, man,
Maar die klus kun jij doen als je in de stad bent."

Later besluiten wij samenzweerderig,
Als we bij het vuur zitten te dromen,
Om niet te schromen bij het uitvoeren van de plannen die we smeedden, toen we wandelden in een winters wonderlandschap.


O Come, All Ye Faithful

Anoniem (waarschijnlijk 18e eeuws), arranged by David Willcocks

1. O come, all ye faithful, Joyful and triumphant,
O come ye, O come ye to Bethlehem;
Come and behold Him, Born the King of Angels:

O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
Christ the Lord!

2. God of God, Light of Light,
Lo! He abhors not the Virgin's womb;
Very God, begotten, not created:

Refrain

3. See how the shepherds, Summoned to His cradle,
Leaving their flocks, draw nigh with lowly fear;
We too will thither bend our joyful footsteps:

Refrain

4. Lo! star led chieftains, Magi, Christ adoring,
Offer Him incense, gold, and myrrh;
We to the Christ Child bring our hearts' oblations:

Refrain

5. Child, for us sinners poor and in the manger,
We would embrace Thee, with awe and love;
Who would not love Thee, loving us so dearly?

Refrain

6. Sing, choirs of angels, sing in exultation;
Sing, all ye citizens of heav'n above;
Glory to God in the highest:

Refrain

7. Yea, Lord, we greet Thee, born this happy morning;
Jesu, to Thee be glory giv'n;
Word of the Father, now in flesh appearing:

Refrain

Oorspronkelijke tekst: Adeste Fideles (John Francis Wade 1743 en Abbé Étienne Jean François Borderies 1822), vertaald in het Engels door Frederick Oakeley (1841), William Thomas Brooke (1848-1917), Owen West en Michael W. Martin.

1. O komt allen, gij gelovigen, vreugdevol en triomfantelijk,
O kom, o kom naar Bethlehem;
Kom en aanschouw Hem, geboren als Koning der Engelen:

Refrein:
O kom, laat ons hem aanbidden,
Christus de Heer!

2. God van God, Licht van Licht,
Zie! Hij kijkt niet neer op de schoot van de Maagd;
God zelf, gewonnen, niet geschapen:

Refrein

3. Zie hoe de herders, naar zijn wieg geroepen,
hun kuddes achterlaten, naderbijkomen met deemoedige vrees;
Ook wij zullen onze blije voetstappen daarheen wenden:

Refrein

4. Ziet! door de ster geleide voormannen, koningen, die Christus aanbidden, en hem wierook, goud en myrrhe aanbieden;
Wij brengen het Christuskind de offergaven van ons hart:

Refrein

5. Kind, dat voor ons zondaars arm werd en in een kribbe ligt,
Wij willen U omhelzen, vol ontzag en liefde;
Wie zou U niet liefhebben, die ons zo innig liefheeft?

Refrein

6. Zing, engelenkoren, zing in grote vreugde;
Zing, alle bewoners van de hoge hemel;
Glorie zij God in den hoge

Refrein

7. Ja, Heer, wij groeten U, op deze vreugdevolle ochtend;
Jezus, aan u zij de glorie;
Woord van de Vader, nu vlees geworden:

Refrein


A Maiden Most Gentle

Een zeer edele maagd

French tune arranged by Andrew Carter (1978)

A maiden most gentle and tender we sing:
Of Mary the mother of Jesus our King.
Ave, ave, ave Maria, Ave, ave, ave Maria.

How bless'd is the birth of her heavenly child,
Who came to redeem us in Mary so mild.
Ave, ave, ave Maria, Ave, ave, ave Maria.

The archangel Gabriel foretold by his call
The Lord of creation, and saviour of all.
Ave, ave, ave Maria, Ave, ave, ave Maria.

Three kings came to worship with gifts rich and rare,
And marvelled in awe at the babe in her care.
Ave, ave, ave Maria, Ave, ave, ave Maria.

Rejoice and be glad at this Christmas we pray;
Sing praise to the Saviour, sing endless 'Ave'.
Ave, ave, ave Maria, Ave, ave, ave Maria.

Tekst: Andrew Carter (b. 1939)

Van een zeer edele en liefhebbende maagd zingen wij:
Van Maria de moeder van Jezus onze Heer.
Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.

Hoe gezegend is de geboorte van haar hemels kind,
Die ons kwam verlossen in de zo zachtaardige Maria.
Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.

Met zijn bezoek voorspelde de aartsengel Gabriel
De heer der Schepping, de verlosser van allen.
Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.

Drie koningen kwamen hun eerbied betonen met rijke en zeldzame giften, en verwonderden zich vol ontzag over het kind dat zij verzorgde. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.

Verheug u en wees blij over deze Kerst, bidden wij;
Zing de lof van de Verlosser, zing Ave zonder einde.
Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.


Hark the Herald Angels Sing

Felix Mendelssohn Bartholdy (1840), arranged by David Willcocks (1961)

1. Hark! the herald angels sing
Glory to the newborn King!
Peace on earth, and mercy mild
God and sinners reconciled.
Joyful, all ye nations, rise
Join the triumph of the skies
With th' angelic host proclaim
"Christ is born in Bethlehem."

Hark! the herald angels sing
"Glory to the newborn King!

2. Christ, by highest heav'n adored
Christ, the everlasting Lord
Late in time behold him come
Offspring of the favored one
Veil'd in flesh, the Godhead see
Hail, th'incarnate Deity
Pleased, as man, with men to dwell
Jesus, our Emmanuel!

Hark! the herald angels sing
"Glory to the newborn King!

3. Hail! the heav'n-born Prince of peace!
Hail! the Son of Righteousness!
Light and life to all he brings
Risen with healing in his wings
Mild he lays his glory by
Born that man no more may die
Born to raise the sone of earth
Born to give them second birth

Hark! the herald angels sing
"Glory to the newborn King!

Tekst: Charles Wesley (1739), George Whitefield, Martin Madan and others

1. Hoor de engelen zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!

Hoor de engelen zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!

2. Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.

Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!

3. Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.

Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!

Vertaling: Willem Barnard (Liedboek voor de Kerken)