Logo Kamerkoor Vocoza Logo Kamerkoor Vocoza / In Paradisum

Teksten en vertalingen programma In Paradisum, juni 2008

Deze teksten en de vertalingen staan ook in het programmaboekje (pdf), dat ook op papier met een nietje erdoor te koop is voorafgaand aan het concert voor € 1,00. © Vertalingen: Pieter Nieuwint/Kamerkoor Vocoza


Requiem

Gabriël Fauré (Opus 48; 1893)


Introïtus en Kyrie

Requiem eternam dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion:
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Geef hen de eeuwige rust, Heer,
en het eeuwige licht verlichte hen.
U, God, komt een loflied in Sion toe,
en U zal een gelofte afgelegd worden in Jeruzalem.
Verhoor mijn gebed,
tot U kome alle vlees.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.


Offertorium

O Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas defunctorum de poenis inferni,
et de profundo lacu:
O Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas defunctorum de ore leonis,
ne absorbeat tartarus:
O Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
ne cadant in obscurum.

Hostias et preces tibi Domine laudis offerimus:
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus.
Fac eas, Domine, de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti,
et semini eius.

O Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas defunctorum de poenis inferni,
et de profundo lacu: ne cadant in obscurum.
Amen

Heer Jezus Christus, Koning der heerlijkheid,
bevrijd de zielen van alle gelovige overledenen van de straffen van de hel en van de diepe afgrond.
Heer Jezus Christus, Koning der heerlijkheid,
bevrijd hen uit de muil van de leeuw,
opdat de onderwereld hen niet verslinde:
Heer Jezus Christus, Koning der heerlijkheid,
en zij niet in de duisternis vallen.

Offeranden en gebeden van lof brengen wij U, Heer.
Neem ze aan voor de zielen van hen
die wij vandaag gedenken.
Laat hen, Heer, van de dood overgaan naar het leven.
Zoals Gij voorheen aan Abraham beloofd hebt
en aan zijn nageslacht.

Heer Jezus Christus, Koning der heerlijkheid,
bevrijd de zielen van alle gelovige overledenen van de straffen van de hel en van de diepe afgrond; en laat hen niet in de duisternis vallen.
Amen


Sanctus

Sanctus Dominus Deus Sabaoth,
Pleni sunt coeli et terra, gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Heilig de Heer, de God der hemelse heerscharen.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.


Pie Jesu

Pie Jesu Domine,
dona eis requiem sempiternam.

O lieve Heer Jezus,
geef hen eeuwige rust.


Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,
geef hen eeuwige rust.


Communio

Lux aeterna luceat eis, Domine:
Cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem eternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.

Het eeuwige licht verlichte hen, Heer:
Met Uw heiligen in de eeuwigheid,
omdat Gij vroom zijt.
Geef hen de eeuwige rust, Heer,
en het eeuwige licht verlichte hen.


Libera me

Libera me, Domine, de morte aeterna,
in die illa tremenda:
Quando caeli movendi sunt et terra:
dum veneris judicare saeculum per ignem.

Tremens factus sum ego et timeo,
dum discussio venerit, atque ventura ira.
Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde.
Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Libera me, Domine, de morte aeterna,
in die illa tremenda:
Quando caeli movendi sunt et terra:
dum veneris judicare saeculum per ignem.

Libera me, Domine de morte aeterna.

Bevrijd mij, Heer, van de eeuwige dood
op die verschrikkelijke dag,
wanneer de hemelen moeten wankelen en de aarde,
wanneer U de wereld zult komen oordelen met vuur.

Bang ben ik geworden en ik vrees,
wanneer de beoordeling zal komen en de toorn nabij is.
Die dag, dag van toorn, van rampspoed en ellende,
grote en zeer bittere dag.
Geef hen eeuwige rust, Heer,
en het eeuwige licht verlichte hen.
Bevrijd mij, Heer, van de eeuwige dood
op die verschrikkelijke dag,
Wanneer de hemelen moeten wankelen en de aarde,
wanneer U de wereld zult komen oordelen met vuur.

Bevrijd mij, Heer, van de eeuwige dood.


In paradisum

In paradisum deducant (te) angeli:
in tuo adventu suscipiant te martyres,
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.
Chorus angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam paupere
aeternam habeas requiem.

Mogen de engelen u bij Uw komst het paradijs binnenleiden,
en de martelaren u gunstig ontvangen,
en u brengen naar de heilige stad Jeruzalem.
Moge het engelenkoor u opnemen,
en moge u, evenals Lazarus, ooit zo arm,
eeuwige rust hebben.


De nevel dekt ons

Johannes Verhulst (ca. 1850)

De nevel dekt ons digt en zwaar,
de weg is smal, de Hemel zwart
en overal dreigt doodsgevaar.
Heer! doe het lichten in ons hart!

Gij gaaft den zwervers der woestijn,
een zuil van damp, een zuil van vuur.
Laat zoo uw woord tot gids ons zijn,
in ’t bang en sleepend stervensuur.

Zoo aardsche voet het niet betreedt
Heer! toon ons het beloofde land
en voer ons als gij Moses deedt,
aanbiddend op der toekomst rond.


Wanderers Nachtlied

Alexander Voormolen (1949)

Über allen Gipfeln
ist Ruh,
In allen Wipfeln
spürest du kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
ruhest du auch.

Tekst: Johann Wolfgang von Goethe (1780)

Over alle toppen
ligt rust,
in alle boomkruinen
bespeur je nauwelijk een geruis;
de vogels zwijgen in het woud.
Wacht maar, spoedig
rust jij ook.


Lähtö

Het Vertrek

Einojuhani Rautavaara (1975)

Jonakin aamuna, jonakin kevätaamuna
auringon kohotessa taivaalle
nousen ratsuni selkään.
Ruumiini nukkuu,
henkeni ei kuule askeleitani eikä
hevoseni kavioitten riemuitsevaa töminää

Ratsun selkään nousee
ahdistettu, piinattu,
tuhat kertaa rangaistu,
mutta murtumaton,
ikuisesti elävä.

Minä yksin tiedän tämän aamun salaisuuden.
Minun kutsuani yksin
hevosene tottelee.
Minä yksin näen lunastuksen tien.
Siis ylpeään juoksuun,
uskoni kultainen ratsu.
Vain hetken kumisevat
kaviot kattojen yllä.
Olen jo kaukana, vapautettu.

Tekst: Toivo Pekkanen

Op een morgen, een lentemorgen
bij zonsopgang
bestijg ik mijn paard.
Mijn lichaam slaapt,
mijn geest hoort mijn stap niet, noch
het jubelende hoefgetrappel van mijn paard.

Het paard bestijgt
een beklemde, gepijnigde,
duizendmaal gestrafte,
maar ongebroken,
eeuwig levend.

Ik alleen ken van deze morgen het geheim
Mijn oproep alleen
gehoorzaamt het paard.
Ik alleen zie de weg naar verlossing.
Dus draaf met trots,
gouden paard van mijn geloof.
Slechts even dreunen
de hoeven bovenop de daken.
Ik ben al ver weg, bevrijd.


Geographical Fugue

Ernst Toch (1950)

Trinidad
and the big Mississippi
and the town Honolulu
and the lake Titicaca,
the Popocatepetl is not in Canada
rather in Mexico.
Canada, Malaga, Rimini, Brindisi
Tibet, Nagasaki, Yokohama


Song for Athene

John Tavener (1993)

Alleluia. May flights of angels sing thee to thy rest.
Alleluia. Remember me, O Lord,
when you come into your kingdom.
Alleluia. Give rest, O Lord,
to your handmaid who has fallen asleep.
Alleluia. The Choir of Saints have found the well-spring
of life and door of paradise.
Alleluia. Life; a shadow and a dream.
Alleluia. Weeping at the grave creates the song: Alleluia.
Alleluia. Come, enjoy rewards
and crowns I have prepared for you.

Halleluja. Mogen engelenscharen je naar je rustplaats zingen.
Gedenk, mij, Heer,
wanneer u uw koninkrijk betreedt.
Geef rust, Heer,
aan uw dienstmaagd die in slaap gevallen is.
Het koor der heiligen heeft de bron van het leven
en de toegang tot het paradijs gevonden.
Het leven: een schaduw en een droom.
Het wenen bij het graf schept een lied: halleluja.
Kom, geniet de beloning
en de kronen die ik u heb bereid.


Anthony O Daly

Samuel Barber (Op.16.2; 1942)

Since your limbs were laid out
the stars do not shine!
The fish leap not out
in the waves!
On our meadows the dew
does not fall in the morn,
for O’Daly is dead!

Not a flower can be born!
Not a word can be said!
Not a tree have a leaf!
On our meadows the dew
does not fall in the morn,
for O’Daly is dead.

Anthony!
After you there is nothing to do!
There is nothing but grief!

Tekst: James Stephens

Sinds jouw ledematen werden afgelegd
schijnen de sterren niet!
De vissen springen niet op
in de golven
Op onze weiden valt
in de morgen de dauw niet
want O'Daly is dood!

Geen bloem kan ontspringen!
Geen woord kan worden gezegd!
Geen boom kan een blad krijgen!
Op onze weiden valt
in de morgen de dauw niet
want O'Daly is dood!

Anthony!
Na jou is er niets te doen!
Er is niets dan verdriet!


Ride The Chariot

Arr. William Henry Smith (1939)

I'm gonna ride the chariot in the morning Lord,
I'm gettin ready for judgement day, my Lord, my Lord.

Are you ready my brother? Oh yes.
Are you ready for the journey? Oh yes.
Do you want to see your Jesus? Oh yes.
I'm waitin for the chariot 'cause I’m ready to go

Are you ready my sister? Oh yes.
Are you ready for the journey? Oh yes.
Do you want to see your Jesus? Oh yes.
I'm waitin for the chariot ’cause I’m ready to go

I never can forget that day, ride!
When all my sins were taken away, ride!
My feet were snatched from the miry clay, ride!
I’ll serve my Lord till judgment day, ride!

Ride the chariot in the morning, Lord,
I’m getting ready for the judgment day, my Lord.
Ride the chariot in the morning, Lord,
I’m gonna ride in the chariot to see my Lord.

Ik zal de strijdwagen in de ochtend berijden, o Heer
Ik bereid mij voor op de dag des oordeels, mijn Heer, mijn Heer

Ben jij klaar, mijn broer? O ja.
Ben jij klaar voor de reis? O ja.
Wil je jouw Jezus zien? O ja.
Ik wacht op de strijdwagen want ik ben klaar om te gaan.

Ben jij klaar, mijn zuster? O ja.
Ben jij klaar voor de reis? O ja.
Wil je jouw Jezus zien? O ja.
Ik wacht op de strijdwagen want ik ben klaar om te gaan.

Ik kan die dag nooit vergeten, rijd!
Toen al mijn zonden werden weggenomen, rijd!
Mijn voeten werden uit de modderige klei gerukt, rijd!
Ik zal mijn Heer dienen tot de dag des oordeels, rijd!

Rijd de strijdwagen in de ochtend, Heer,
ik bereid mij voor op de dag des oordeels, mijn Heer.
Rij d de strijdwagen in de ochtend, Heer,
Ik zal in de strijdwagen rijden om mijn Heer te zien.


Same Train

arr. Alice Parker and Robert Shaw (1963)

Same train carry my mothuh,
Same train carry my brother,
Same train be back to morruh.
Same train carry my sistuh,
Same train waitin’ at the station,
Same train carry ev’rybody,
Same train, go!
Same train carry me to heab’n,
Same train.

Zelfde trein, vervoer mijn moeder,
Zelfde trein, vervoer mijn broeder,
Zelfde trein, kom morgen terug.
Zelfde trein, vervoer mijn zuster,
Zelfde trein, die stilstaat op het station,
Zelfde trein, vervoer iedereen
Zelfde trein, vertrek!
Zelfde trein, vervoer me naar de hemel,
Zelfde trein


Ride on, King Jesus

Arr. Moses Hogan (1999)

Ride on, King Jesus, ride on,
the conquerin’ king.
No man can a hinder thee.

I was but young when I begun,
but now my race is almost done.
No man can a hinder thee.

King Jesus rides a milk white horse,
the ribber of Jordan he did cross.
No man can a hinder thee.

He’s the King and the Lord of all,
he’s the first and the last.
Jesus is the Lord of Lords,
Jesus is the Prince of Peace.
Ride on, Jesus!

Rijd verder, Koning Jezus, rijd verder,
de zegevierende koning.
Geen mens kan u iets in de weg leggen.

Ik was nog maar jong toen ik begon,
maar nu is mijn wedstrijd bijna gelopen.
Geen mens kan u iets in de weg leggen.

Koning Jezus berijdt een melkwit paard
hij trok de rivier de Jordaan over
Geen mens kan u iets in de weg leggen.

Hij is de koning en de Heer van allen,
hij is de eerste en de laatste.
Jezus is de Heer der Heren,
Jezus is de prins van de vrede.
Rijd verder, Jezus!