Logo Kamerkoor Vocoza

Projectzangers gezocht voor de Mis nr 2 in E-klein van Anton Bruckner

 

De Mis in E-klein van Anton Bruckner uit 1866 voor dubbelstemmig koor en blazersensemble wordt maar zelden uitgevoerd vanwege de aparte instrumentale bezetting. Dat is jammer, want het behoort tot de mooiste West-Europese koormuziek. Kamerkoor Vocoza brengt het werk samen met blazers van het NedPho en het conservatorium, in juni 2018. Ervaren zangers kunnen meedoen als projectzanger, als ze zelfstandig hun partij kunnen instuderen en een goede vocale techniek hebben.

Luister hieronder alvast naar het waanzinnig mooie Kyrie:

Geïnteresseerde projectzangers (in alle stemgroepen) doen auditie, en moeten in ieder geval tien repetities plus de generale en de concerten mee kunnen zingen.

Een unieke kans om een werk uit te voeren dat je daarna waarschijnlijk nooit meer zult kunnen zingen. Meld je aan als belangstellende via info@vocoza.nl of bel met: 06 50 12 97 56 (Olga Hasenack)

Data

11 januari 2018: audities (Amsterdam, koorzaal bij de Obrechtkerk)
18 januari – 2 juni 2018: minimaal tien repetities op de donderdagavond (Amsterdam, koorzaal bij de Obrechtkerk)
31 mei 2018: generale repetitie
2 juni 2018: Concert (Dominicuskerk, Amsterdam)
3 juni 2018: Concert (Kathedrale Basiliek Sint Bavo, Haarlem)

Over de Mis nr. 2 in E mineur

Bruckner componeerde deze mis in 1866 voor gemengd koor en blazersensemble. Het koor is dubbelkorig (achtstemmig) en wordt begeleid door een blazersensemble bestaande uit twee hobo’s, twee klarinetten, twee fagotten, twee trompetten, drie trombones en vier hoorns. De mis is gecomponeerd ter viering van het afronden van de constructie van de kapel van de nieuwe kathedraal in Linz, Oostenrijk. Omdat de Dom nog in aanbouw was moest de uitvoering in de buitenlucht plaatsvinden. Daarom schreef Bruckner deze mis voor een ensemble van hout- en koperblazers. Instrumenten bij uitstek die goed klank dragen in de buitenlucht. De eerste uitvoering vond plaats op 29 september 1869. Bruckner reviseerde de mis nog een aantal keren, en in 1885 werd de mis in de uiteindelijke versie uitgevoerd.
Het stuk staat weliswaar in de top van de mooiste koormuziek in de West Europese cultuur maar het wordt weinig uitgevoerd wegens de aparte instrumentale en de dubbelkorige bezetting. Bruckner gebruikt de stijl van oude kerkmuziek en vooral de oude stijl van het Gregoriaans zingen. Hiermee is het muziek met een oude ziel, maar geschreven met de hand van een 19e-eeuws componist. Een uniek werk met een perfecte synthese van zestiende-eeuws contrapunt en negentiende-eeuwse harmoniek.
De Mis in e klein van Anton Bruckner vormt het kernelement van het programma van juni 2017, dat gekenmerkt wordt door de thema’s vrede, geloof, en lofzangen. Daarnaast is er nog ruimte om het programma verder uit te bouwen. We denken aan a capella motetten van Bruckner, werken van Palestrina en werken van Stravinsky.

Projectzangers zingen in principe alleen mee met de mis. Het is ook mogelijk om het programma mee te zingen. Dan is aanwezigheid op alle repetities vereist.

 

ZA 2 juni 2018
Dominicuskerk
Spuistraat 12
AMSTERDAM (route)

ZO 3 juni 2018
Kathedrale Basiliek Sint Bavo
Leidsevaart 146
HAARLEM


 

Kamerkoor Vocoza is aangesloten bij de KCXB te Voorschoten